3Binnen leefstijlprojecten spelen verschillende uitdagingen. Eén daarvan is om de beschikbare tijd en middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor de grootst mogelijke resultaten. Een belangrijke succesfactor is daarbij het optimaal aansluiten bij de motivatie en de fase van gedragsverandering van de doelgroep. Dat voorkomt teleurstellingen bij deelnemers, uitvoerders en financiers.

Ik adviseer verschillende woonzorginstellingen over projecten op het gebied van leefstijl. Op dit moment ben ik onder andere betrokken bij Vanboeijen en Abrona. Daarnaast ben ik projectadviseur voor de Innovatiewerkplaats Active Ageing voor mensen met een verstandelijke beperking.

Projectadvies vindt plaats in verschillende vormen. Eén van de mogelijkheden is een QuickScan.

Een goede start: QuickScan Leefstijlproject

Bij de QuickScan van een een leefstijlproject worden beschikbare bronnen rondom het project gescand. Afhankelijk van de fase van het project gaat dit om beleid of achterliggende doelstellingen, een (concept) projectplan en/of interviews met betrokkenen. Deze informatie wordt naast wetenschappelijke modellen over motivatie en gedragsverandering gelegd.

Bepalen stand van zaken

hulp bij leefstijlprojectTijdens een gezamenlijke sessie wordt bepaald wat de stand van zaken is van het project. Welke stappen zijn al genomen? Wat is het achterliggende doel? En wat is een realistisch doel binnen dit project? Hoe wordt dit gemeten? En op welke manier sluit de interventie aan bij dit doel?

Stappenplan

De gezamenlijke sessie leidt tot een concreet stappenplan voor de projectleider. De te nemen stappen zijn gefaseerd in de tijd. Hierbij worden concrete adviezen gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld taalgebruik in de communicatie.

Praktische informatie

De QuickScan kan in verschillende fasen van een Leefstijlproject worden ingezet. Het is ook mogelijk deze als startmoment van een adviestraject te gebruiken.

Meer weten?

shutterstock_264343466 kopieWil je weten hoe ik jou kan helpen? Mail me dan meteen, dan plannen we een telefonisch kennismakingsgesprek.