leefstijlscan

De LeefstijlScan is een aanpak om meer bewegen bij cliënten te stimuleren. Deze is ontwikkeld voor woonlocaties en dagbestedingslocaties. Het doel van de LeefstijlScan is om medewerkers concrete handvatten en motivatie te geven om cliënten te stimuleren tot meer bewegen. Hierbij zijn belangrijke randvoorwaarden dat meer bewegen geen extra tijd of inzet vraagt.

In deze video maak je kennis met de LeefstijlScan. Liever lezen? Dan kan onder de video.

De focus ligt bij de LeefstijlScan op het creëeren van kleine haalbare gewoontes in het dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt steeds meer dat juist hier winst te halen is voor je gezondheid. Het is dus uitdrukkelijk geen beweeg- of sportprogramma dat afhankelijk is van externe factoren. Er wordt juist ingezet op duurzame, laagdrempelige, dagelijkse gewoontes.

Wat de medewerkers vooral aanspreekt, is het feit dat je zonder extra tijdsinvestering en begeleiding een flinke winst in een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking kunt behalen!

Chris Vleesman, projectleider Leefstijl en Vitaliteit bij Vanboeijen

Ontstaan van de LeefstijlScan

Begeleiders halen soms veel meer rendement uit enkele concrete tips die precies passen bij hun cliënt en werksituatie, dan uit een algemene training. Dat besef was aanleiding om een werkwijze te ontwikkelen waarbij de locatie ‘gescand’ werd en er op basis van de situatie op die locatie concrete adviezen geformuleerd werden. Hoewel in eerste instantie gedacht werd dat deze LeefstijlScan een startpunt zou vormen voor andere interventies, bleek het alleen uitvoeren van de scan al tot resultaat te leiden. Regelmatig ervaart een team na een LeefstijlScan nieuwe energie om aan de slag te gaan met leefstijl, op een creatieve en duurzame manier.

Theoretische onderbouwing

De LeefstijlScan is ontwikkeld op basis van een mix van theoretische achtergronden, praktische ervaring en creativiteit. Nadat de eerste LeefstijlScans waren uitgevoerd is door een student van de Innovatiewerkplaats Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking onderzoek gedaan naar onderliggende succesfactoren. Dit vormde aanleiding voor de verdere theoretische onderbouwing en praktische aanscherping van de aanpak.

Resultaten

Het resultaat van de LeefstijlScan is dat begeleiders concrete handvatten hebben om het bewegen van hun cliënten te stimuleren, op een manier die geen extra tijd of inzet vraagt.

Ook op langere termijn werkt het effect van de LeefstijlScan door. Regelmatig blijkt na een paar maanden of een jaar dat begeleiders creatiever zijn gaan kijken naar de mogelijkheden en voortdurend kleine veranderingen doorvoeren.

Bij Vanboeijen kwamen vertegenwoordigers van locaties waar de LeefstijlScan was uitgevoerd bij elkaar. Enkele successen die zij formuleerden

 • Eigen vaat opruimen in de vaatwasser
 • Bezoek attenderen op wat cliënten zelf kunnen, geen overname of gastvrouw/-man
 • Zelf mandarijn pellen
 • Rolstoel verder weg zetten (langer lopen)
 • Haakje aan de kast om kleding op te hangen hangt nu hoger (meer rekken en strekken)
 • Zelf jas uitdoen
 • Zelf naar kamer rollen

Benieuwd naar de volledige lijst? Die vind je hier >>

Hier lees je een interview met Chris Vleesman uit 2015 >>
En hier het artikel dat in Boeijend Nieuws verscheen >>

Een bijkomend resultaat is dat het team ervaart wat het doorvoeren van kleine veranderingen kan opleveren. Dit zorgt bij sommige teams voor een nieuwe energie en motivatie, die soms verder reikt dan alleen het thema bewegen.

Wat is er nodig?

Om de LeefstijlScan uit te voeren naast een coach LeefstijlScan medewerking van het team nodig. De coach loopt immers met hen mee tijdens een dienst en zij zijn degenen met de meeste kennis over hun cliënten. Praktisch is het volgende nodig:

 • 2x een uur tijd tijdens het teamoverleg (start en terugkoppeling)
 • medewerking van het team om op 2 verschillende momenten een coach LeefstijlScan toe te laten om mee te lopen
 • een opgeleide coach LeefstijlScan die eenmalig 12 – 16 uur tijd heeft om te investeren in de locatie.

Organisaties die deze werkwijze aanspreekt kunnen twee dingen doen:

 • Zij kunnen een opgeleide coach LeefstijlScan inhuren voor één of enkele locaties, of
 • Zij kunnen hun eigen medewerkers laten opleiden tot gecertificeerd coach LeefstijlScan.

Coaches LeefstijlScan Vanboeijen
Er wordt het meest gebruik gemaakt van de combinatie. Hierbij wordt een pilot gedaan door een bestaande coach LeefstijlScan. Bij gebleken succes kan de organisatie kiezen voor het opleiden van eigen coaches LeefstijlScan. Deze opleiding wordt incompany verzorgd.

Lees hier meer over de opleiding voor coaches LeefstijlScan >>

Interesse
Heb je interesse in de LeefstijlScan voor jouw organisatie of locatie? Wil je meer weten? Of heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met Mariëlle Tromp via marielle@vitalezorgverlener.nl of bel 0592 – 861 634.

De LeefstijlScan is:

 • een aanpak om meer bewegen van cliënten te stimuleren
 • bedoeld voor teams van woonlocaties of dagbestedingslocaties
 • gericht op kleine, haalbare gewoontes in het dagelijks leven
 • eenmalig uit te voeren, met een relatief kleine tijdsinvestering
 • te borgen binnen de eigen organisatie, door het opleiden van eigen coaches LeefstijlScan.